Dt Serbia And Montenegro No 1 2022 2

Search Dental Tribune

E-papers

Las Ediciones Digitales son versiones electrónicas de las publicaciones impresas de DTI. Los lectores pueden buscar y navegar las Ediciones Digitales, así como descargar e imprimir páginas para leer sin necesidad de estar conectado a internet. Con el fin de promover una amplia difusión entre nuestros lectores internacionales, el acceso a la mayoría de las Ediciones Digitales es gratuito.

DT Serbia and Montenegro No. 1, 2022

Última edición

DT Serbia and Montenegro No. 1, 2022

Bazične nadoknade kao alternativa amalgamu / Kako veštačka inteligencija pokreće stomatološku tehnologiju / Etičke smernice nedostaju u oblasti stomatologije i veštačke inteligencije, kažu istraživači / Terapija okluzalnih disfunkcija u centru mastikacije / Mašinska preparacija kanala korena: kontinuirana rotacija ili recipročna kretnja - postoji li dilema? / Karakteristike implantata koje prave razliku kod protokola imedijatne ugradnje i opterećenja / Hydrogum 5, vrhunski alginat kompanije Zhermack / Imedijatno opterećenje sa HIPC materijalom i rekonstrukcija gornje i donje vilice FAST&FIX Hibridnim radom / Cranio DentX / SIMPLEKS Sistem 3D filament štampači / Socijalna izolacija utiče na smanjenje broja zuba kod starijih osoba / Da li je gubitak ukusa precenjen među pacijentima sa COVID-19? / Govorite jezikom svojih klijenata / Jedinjenje inspirisano dagnjama poboljšava prijanjanje materijala za zubne ispune / Sagemax /

advertisement
advertisement