Dental Tribune Spain
Hotová náhrada (Fotografie: Dr. Tariq Saadi)

Digitálně vyrobený obturátor s využitím virtuálních dat a 3D tisku

By Dr. Tariq Saadi
May 25, 2020

Počítačem podporované digitální plánování se stalo důležitým diagnostickým a terapeutickým nástrojem v moderní stomatologii. Digitální technologie související se zobrazováním a výrobou poskytují lékaři širokou škálu možností léčby. Technologie aditivní výroby (3D tisk) nabízí jednoduchý a předvídatelný způsob výroby zubních náhrad.1 Tato kazuistika představuje rehabilitaci pacienta, který podstoupil hemimaxilektomii. Tento klinický případ popisuje digitální pracovní postup pomocí intraorálního digitálního otisku, 3D skenování obličeje a CBCT za účelem vytvoření digitálního 3D virtuálního modelu chrupu, oblasti defektu, měkkých a tvrdých tkání pacienta. Technologie 3D tisku byla použita pro výrobu protetického obturátoru z pryskyřice (dutá baňka s částečnou snímatelnou náhradou).2

Klinický případ

Klinická anamnéza

65letý pacient se spinocelulárním karcinomem levého maxilárního alveolárního výběžku přišel na naši kliniku dva měsíce po chirurgickém odstranění. Na základě jeho lékařské zprávy podstoupil levou hemimaxilektomii, disekci levé části krku a rekonstrukci děleným kožním štěpem odebraným z vlastního stehna pro překrytí maxilárního defektu (obr. 1).

Klinické vyšetření

Došlo k významnému omezení v otevírání úst v důsledku poradiační a chirurgické jizevnaté kontraktury, ztuhlého ústního otvoru a obtíží při natahování rtů. Intraorální vyšetření odhalilo chirurgické odstranění celé levé části horní čelisti, včetně premaxily, maxily a tvrdého a měkkého patra. Disekce byla rozšířena do oblasti nosního septa a došlo ke komunikaci mezi ústní a nosní dutinou (obr. 2a). Po dobu dvou měsíců po operaci pacient nosil gázové krytí překrývající plochou akrylovou desku přidržovanou drátěnými sponami (obr. 2b).3

Hlavní problémy

Pooperační maxilární defekt vyústil v hypernasální řeč, únik tekutin do nosní dutiny a zhoršenou funkci žvýkání.4 Trismus, xerostomie, mukositida, ulcerace tkání a krvácení z dásní byly vedlejšími účinky pooperační chemoradioterapie pacienta (doplňková léčba).

Zubní vyšetření

Nepřítomnost zubní náhrady měla za následek funkční postižení i kosmetické zohyzdění tváře.2, 4 Výroba zubní náhrady ve formě obturátoru a snímací náhrady je nezbytná pro ústní funkce jako je řeč, polykání a žvýkání, a také pro estetiku.5

Omezené otevírání úst (mikrostomie)3 obvykle vede k potížím při snímání konvenčních otisků, i když se používají otiskovací lžíce individuálně vyrobené na míru. Omezené otevírání úst brání konvenčnímu zubnímu ošetření, a proto je třeba při řešení případu zvážit alternativní postupy pro překonání těchto problémů.

Digitální technologie vytváří příležitosti pro zdokonalení výroby maxilofaciálních náhrad.5 Digitalizovaná data jakéhokoli objektu lze získat z různých zdrojů jako jsou CBCT snímky, 3D skenování obličeje a 3D intraorální skenování (digitální otiskování).

Fáze sběru dat

Digitalizace tohoto pacienta byla zahájena digitálním intraorálním otiskem. Využití intraorálního skeneru (TRIOS 3, 3Shape) umožnilo úspěšné zachycení pravé maxily a zbývajícího chrupu, a to i při omezeném otevření úst (obr. 3a).6, 7 Pro digitalizaci obličeje pacienta byl použit obličejový skener (Bellus3D) (obr. 3b).8 Přístroj CBCT (GiANO HR, NewTom) je schopen produkovat vysoce kvalitní 3D diagnostické obrazy v rozlišení submilimetrů s krátkým časem skenování, nízkou expozicí záření, minimálním zkreslením a přesným zachycením maxilofaciálních tvrdých a měkkých tkání (obr. 3c).9, 10

Fáze integrace dat

Reprezentace 3D virtuálního pacienta vyžaduje úspěšné překrývání dat shromážděných na 3D strukturách: 1. Formát DICOM získaný ze skenování CBCT; 2. Formáty STL a PLY získané z intraorálního skenování; 3. Formát OBJ získaný ze skenování obličeje, který ukazuje informace o barvě a textuře.11 Klíčem k propojení různých souborů bylo identifikovat společné referenční body jako konstantní orientační body ve stejném softwaru ve všech třech akvizicích dat, aby bylo možné relevantní překrytí skenů a vytvoření 3D virtuálního pacienta (obr. 4a).11 V tomto případě byla všechna data integrována pomocí softwaru Dental System (3Shape) (obr. 4b). Sloučení dat z CBCT, intraorálních a obličejových skenů a vytvoření virtuálního pacienta umožňuje lepší diagnostiku, plánování léčby a komunikaci s pacientem, laboratoří a dalšími odborníky zapojenými do léčby.11

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Digital CZ/SK 1/2020
stáhněte jej ve formátu PDF

 

Dr. Tariq Saadi je vedoucím lékařem a praktickým zubním lékařem ve stomatologickém zařízení ve Spojených arabských emirátech. Zaměřuje se na digitální pracovní postupy v kosmetické a implantační stomatologii. Jeho vizí je, že digitální technologie dramaticky změní svět stomatologie – proto se v roce 2015 rozhodl zcela transformovat svou práci z analogové na digitální. Investoval do digitálních intraorálních skenerů, 3D obličejových skenerů, 3D tisku, CAD/CAM softwaru a fréz a CBCT zařízení. Domnívá se, že digitálně řízená stomatologie je to, co dnes potřebujeme, abychom splnili očekávání pacientů.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International